הממשכן טעה ולא רשם משכנתא, בית המשפט העניק לו מעמד של נושה מובטח.

הממשכן טעה ולא רשם משכנתא, בית המשפט העניק לו מעמד של נושה מובטח. במסגרת פסק הדין בתיק פש”ר 26420-08-16 מדליס בע”מ נ’ כונס הנכסים הרשמי תל אביב ואח’ (פורסם בנבו ביום 13.4.19) (להלן: “עניין אלימלך”) בית המשפט עמד על השאלה האם רישום הערת אזהרה “שלילית” של הימנעות מעשיית עסקה במקרקעין יוצרת שעבוד ומקנה מעמד של…

היתר להקמת תחנת תדלוק במקרקעין בייעוד תעשייה, מתי ניתן?

הקמת תחנת תדלוק במקרקעין בייעוד תעשייה, מתי ניתן? עורך דין פארס כבהה 26/4/2019 בפסק הדין בעת“מ 32932-09-18 קיבוץ ברקאי אגודה שיתופית ואח‘ נ‘ מחוז חיפה ואח‘ (פורסם בנבו ביום 6.3.19) בית המשפט קבע כי לשם קבלת היתר להקמת תחנת תדלוק מכח סעיך 8(א) לתמ“א 18 (שינוי 4) על מגיש הבקשה לעמוד בכל הוראות ההסדר שבסעיף (במצטבר)…

פטור מהיטל השבחה במכירת דירה או בהרחבתה עד 140 מ”ר.

פטור מהיטל השבחה במכירת דירה או בהרחבתה עד 140 מ”ר עורך דין פארס כבהה העוסק בנדל”ן ותכנון בניה סוקר את התנאים לקבלת פטור מהיטל השבחה במכירת דירה הכוללת זכויות בניה שטרם מומשו. מהו היטל השבחה? בישראל, היטל השבחה הוא תשלום חובה הנדרש מבעל מקרקעין או מחוכר לדורות על ידי הוועדה המקומית אשר אישרה תוכנית והביאה…

היוון שווי תמורות נוספות כחלק משווי עסקה במקרקעין לצורכי מס רכישה – בין הדין והפסיקה.

פרי עטו של עו”ד מוחמד זחאלקה. בפסק דין  ו“ע 29956-06-17 א.ק.מ דה וינצ‘י שותפות מוגבלת בע“מ נ‘ מדינת ישראל (פורסם בנבו 31/1/19) – נקבעו כללים חשבונאיים ושמאיים  להיוון התמורה בעסקאות יזמיות שמלוות בתמורת בנייה. מגרש בבעלות רמ“י – שהוצע לחכירה במכרז שנערך לצורך הקמת פרויקט על המגרש  לתקופה של 98 שנים עם אופציה ל– 98…