fbpx

איחור במסירת דירה

איחור במסירת דירה

איחור במסירת דירה

רכישת דירה היא שאיפתו של כל אדם ומשפחה, ובמיוחד אם מדובר על משפחות צעירות המעוניינות להגדיל את התא המשפחתי בצורה נוחה ואיכותית, ללא תלות בדירות שכורות. הודות לענף הנדל"ן המצליח שנמצא במגמת עלייה משנה לשנה, יותר ויותר אנשים בוחרים לרכוש דירה חדשה ישירות מהקבלן.

קניית דירה "על הנייר" מאפשרת לאנשים להבטיח את הנכס לעצמם, גם אם הוא עדיין לא נבנה בפועל, וכך לדעת בבטחה כי במועד שנחתם בינם לבין הקבלן הם יקבלו את הדירה המיוחלת. מחובתו של הקבלן לסיים את עבודת הבנייה עד התאריך שנקבע, כאשר הדירה מוכנה וראויה למגורים בה. במידה והקבלן אינו עומד במועד שנקבע בחוזה המכר, הוא מחויב לפצות את הדיירים.

קראו גם על ליקויי בניה

איחור במסירת דירה במסגרת החוק

אנשים הרוכשים דירה מקבלן, מצפים למועד המסירה בכיליון עיניים זאת כדי שיוכלו להתגורר בנוחות בבית השייך להם, וכמובן גם להפסיק את תשלומי השכירות החודשיים המאלצים אותם להתמודד עם הוצאות גבוהות. כאשר קבלן מאחר במועד מסירת הדירה, הדיירים עלולים לספוג נזקים כלכליים משמעותיים כתוצאה מכך ולכן בית המשפט אינו מקל ראש בנושא זה.

יחד עם זאת, ישנם מצבים בהם האיחור במסירת הדירה אינו נובע מאשמתו הישירה של הקבלן, אלא בגלל פרוצדורות ותהליכים אחרים הקשורים לפרויקט הבניה. משום כך חוק המכר משנת 1973 קובע כי איחור במסירת דירה שנמשך עד לתקופה של 60 ימים, אינו מחייב את הקבלן לשלם פיצויים לדיירים.

מעבר לפטור שהחוק מעניק לקבלנים, הם דואגים בדרך כלל להוסיף בחוזי המכר הוראות המעניקות פטור מתשלום פיצוי בגין איחור במסירה כגון ביצוע שינויים בדירה על ידי הרוכש המצריכות זמן לביצוע, הגדרת גורמים מעכבים ככח עליון המצדיק פטור מפיצוי בגין איחור במסירה ועוד הוראות חוזיות מרחיקות לכת כגון אלה.

אף שהקבלנים מנסים בכל דרך להטות את החוזים לטובתם, הוראות חוק המכר הינן הוראות קוגנטיות שאי אפשר להתנות עליהם, כך למשל כל ניסיון ליצור מצב שניסו קבלנים לייצר מנו פטור מתשלום פיצוי בגין איחור במסירה נדחה ע"י בית המשפט באופן שלא הותר להתנות על הוראות חוק המכר.

קראו עוד בנושא – ליווי ברכישת דירה מקבלן

מהן ההשלכות החלות על הקבלן?

מסירת דירה באיחור של הקבלן העובר את מגבלת 60 הימים (תקופת הגרייס), מאפשר לדיירים לדרוש ממנו פיצוי רטרואקטיבי (החל מהיום הראשון לאיחור) זאת ללא חובת הוכחת הנזק שנגרם להם כתוצאה מהאיחור. על הקבלן לפצות את הדיירים בכל חודש באופן שוטף, עד שהם יקבלו לידיהם את הדירה שנרכשה. השלכות אלו נועדו להבטיח את זכאותו של רוכש הדירה מול כוחו של הקבלן, וכך גם לתמרץ את הקבלנים לעמוד ביעדם ולמסור את הדירות במועד שנקבע מראש בהסכם המכר.

בגין שמונת החודשים הראשונים משולמים על ידי הקבלן בגין האיחור במסירה, דמי שכירות חודשיים מוכפלים ב- 1.5 מסכום דמי השכירות החודשיים של דירה דומה לזו שבעניינה חל האיחור באותו אזור. לאחר חלוף שמונה חודשים דמי השכירות יוכפלו ב 1.25.

מתי מומלץ לפנות אל עו"ד בתחום הנדל"ן?

כשרוכשים אינם מקבלים את הדירה בתאריך שנקבע מראש מול הקבלן, מדובר על מפח נפש ודאגה כלכלית הרובצת על כתפיהם. במקרה זה החוק נועד להגן על הרוכשים עם קבלת הפיצוי הכספי על כל איחור מעבר ל-60 ימים במסירת הדירה. גובה הפיצוי גם הוא מוסדר על פי חוק, ותלוי בדמי השכירות עבור דירה זהה לזו שהם רכשו.

למרות שחוק המכר מסדיר את הנושא של מסירת דירה באיחור של הקבלן, מדובר על התנהלות מורכבת ומפותלת שעל הדיירים לעבור מול חברה בעלת כוח ואמצעים. משרד עורכי דין כבהה ושות' מעניקים ליווי וסיוע משפטי בתחום הנדל"ן וייעוץ בנושא קבלת פיצוי הולם שיעניק לדיירים שקט נפשי ומינימום דאגות כלכליות העלולות לצוץ כתוצאה מהאיחור במסירה.

מאמרים נוספים

צרו איתנו קשר

דילוג לתוכן