fbpx

חוק מכר דירות

רבים מתבלבלים בין ההגדרות השונות של חוק מכר דירות תשל"ג-1973,  בנושא של אחריות הקבלן במסגרת חוק מכר דירות ואחריות קבלן לתיקון ליקויים שהתגלו בדירה חדשה לאחר מסירתה לרוכש.

"תקופת הבדק" הינה תקופת אחריות בת שנה "לכל אי התאמה אחרת" שאינה מפורטת בסעיפים 1-9 לתוספת לחוק המכר לחוק המכר (דירות) תשל"ג-1973.

חוק המכר דירות אחריות קבלן

בתוספת לחוק המכר (דירות) תשל"ג-1973, שבאה בעקבות התיקון לחוק משנת 2011 והוספת סעיף 4 (אי התאמה) מוגדרות תקופות אחריות הקבלן למוצרים השונים בדירה כגון: 

(1)      ליקוי במוצרי מסגרות ונגרות, לרבות אלומיניום ופלסטיק – שנתיים;

(2)      ליקוי בריצוף וחיפוי פנים לרבות שקיעות ושחיקה – שנתיים;

(3)      כשל בתפקוד ובעמידות של מכונות ודוודים – שלוש שנים;

(4)      ליקוי בפיתוח חצר, לרבות שקיעות, בין השאר של מרצפות בקומת קרקע, בחניות, במדרכות ובשבילים בשטח הבניין, וכן ליקויים במשטחים מחומרי גימור שונים – שלוש שנים; לעניין זה, "פיתוח חצר" – לרבות שבילים, משטחים, קירות, גדרות, רכיבים בנויים ומערכות, ובכלל זה מערכות מים, ביוב, ניקוז, חשמל, תאורה ותקשורת;

(5)      כשל בתפקוד ובעמידות של מרכיבי מערכות הבידוד התרמי – שלוש שנים;

(6)      כשל במערכות צנרת, לרבות מים, מערכת הסקה ומרזבים, דלוחין וביוב – ארבע שנים; לעניין זה, "כשל" – לרבות נזילות;

(7)      כשל באיטום המבנה, לרבות בחללים תת-קרקעיים, בקירות, בתקרות ובגגות, לרבות גגות קלים עם סיכוך – ארבע שנים;

(8)      סדקים ברוחב גדול מ-1.5 מ"מ ברכיבים לא נושאים – חמש שנים;

(9)      התנתקות, התקלפות או התפוררות של חיפויי חוץ – שבע שנים;

(10)     כל אי-התאמה אחרת שאינה אי-התאמה יסודית – שנה אחת.

ודוק כל מוצר שהחוק לא קבע לגביו תקופת אחריות ספציפית תחול בעניינו תקופת אחריות בת שנה והמכונה בשלון העממית "תקופת הבדק".

מאמרים בנושא

חוק מכר דירות

 

רבים מתבלבלים בין ההגדרות השונות של חוק מכר דירות תשל"ג-1973,  בנושא של אחריות הקבלן במסגרת חוק מכר דירות ואחריות קבלן לתיקון ליקויים שהתגלו בדירה חדשה לאחר מסירתה לרוכש.

"תקופת הבדק" הינה תקופת אחריות בת שנה "לכל אי התאמה אחרת" שאינה מפורטת בסעיפים 1-9 לתוספת לחוק המכר לחוק המכר (דירות) תשל"ג-1973.

חוק המכר דירות אחריות קבלן

בתוספת לחוק המכר (דירות) תשל"ג-1973, שבאה בעקבות התיקון לחוק משנת 2011 והוספת סעיף 4 (אי התאמה) מוגדרות תקופות אחריות הקבלן למוצרים השונים בדירה כגון: 

(1)      ליקוי במוצרי מסגרות ונגרות, לרבות אלומיניום ופלסטיק – שנתיים;

(2)      ליקוי בריצוף וחיפוי פנים לרבות שקיעות ושחיקה – שנתיים;

(3)      כשל בתפקוד ובעמידות של מכונות ודוודים – שלוש שנים;

(4)      ליקוי בפיתוח חצר, לרבות שקיעות, בין השאר של מרצפות בקומת קרקע, בחניות, במדרכות ובשבילים בשטח הבניין, וכן ליקויים במשטחים מחומרי גימור שונים – שלוש שנים; לעניין זה, "פיתוח חצר" – לרבות שבילים, משטחים, קירות, גדרות, רכיבים בנויים ומערכות, ובכלל זה מערכות מים, ביוב, ניקוז, חשמל, תאורה ותקשורת;

(5)      כשל בתפקוד ובעמידות של מרכיבי מערכות הבידוד התרמי – שלוש שנים;

(6)      כשל במערכות צנרת, לרבות מים, מערכת הסקה ומרזבים, דלוחין וביוב – ארבע שנים; לעניין זה, "כשל" – לרבות נזילות;

(7)      כשל באיטום המבנה, לרבות בחללים תת-קרקעיים, בקירות, בתקרות ובגגות, לרבות גגות קלים עם סיכוך – ארבע שנים;

(8)      סדקים ברוחב גדול מ-1.5 מ"מ ברכיבים לא נושאים – חמש שנים;

(9)      התנתקות, התקלפות או התפוררות של חיפויי חוץ – שבע שנים;

(10)     כל אי-התאמה אחרת שאינה אי-התאמה יסודית – שנה אחת.

ודוק כל מוצר שהחוק לא קבע לגביו תקופת אחריות ספציפית תחול בעניינו תקופת אחריות בת שנה והמכונה בשלון העממית "תקופת הבדק".

המאמר באדיבות: עו"ד פארס כבהה

להתייעצות בנושא חוק מכר דירות ועל אחריות הקבלן במסגרת חוק מכר דירות – צרו קשר

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

צרו איתנו קשר

דילוג לתוכן