fbpx

הבטחת רישום זכויות

הבטחת רישום זכויות מתייחס לרישום של נכס בטאבו, כאשר הכוונה היא לרישום זכויות במקרקעין בישראל. הגוף האחראי לרישום זה הוא הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין שמשתייכת למשרד המשפטים.

כאשר אדם רוכש נכס מקרקעין, הוא למעשה רוכש את הזכות הקניינית לבעלות. לפני הרכישה, הזכות להחזיק בנכס הייתה שייכת לבעלים הקודם, ולאחר שנחתם חוזה והועברה ההחזקה בנכס – זכות זו הועברה לבעלים החדש, לרוכש.

כעת, למען הסדר הטוב ובשביל להיות בטוחים שזכויותינו רשומות באופן רשמי – יש לרשום אותן במרשם המקרקעין בישראל, הידוע גם כ"טאבו". הסיבה המרכזית לרישום, היא שהרישום מהווה את נקודת סיום העסקה, וכך למעשה עסקה במקרקעין חייבת להיות רשומה, לפי הוראות חוק המקרקעין.

תהליך רישום הזכויות בטאבו הוא מורכב, מכיוון שהוא דורש לצרף מספר רב של מסמכים שונים, כגון אסמכתאות תשלום, אישורי תשלום מיסים לגופים שונים, שטרי מכר ועוד…

בדיוק בגלל זה, התהליך יכול להתבצע באמצעות עורך דין. עורך הדין יטפל בהגשת כלל המסמכים, מרגע הגשת הבקשה ועד לקבלת האישור על גמר התהליך. היתרון בייצוג בהבטחת רישום זכויות על ידי עורך דין, הוא שהתהליך יתקדם מהר יותר. זאת משום שעורך הדין מגיע עם ניסיון קודם, כאשר המסמכים השונים מוכרים לו, ולכן הוא יוכל לשלוט בצורה רבה ומבוקרת על התהליך. כמו כן, יש כאן חיסכון בזמן ובהתעסקות מיותרת.

מאמרים בנושא

צרו איתנו קשר

דילוג לתוכן