fbpx

תכנון מס באופציות במקרקעין

אופציית מקרקעין היא מתן זכות לביצוע עסקת קנייה או רכישה בקרקע מסויימת. כאשר מדובר באופציית רכש בעל האופציה זכאי, אם יהיה מעוניין בכך, לרכוש את הקרקע מבעליה בהתאם לתנאים המופיעים בכתב האופציה. כאשר מדובר על אופציית מכר, בעל האופציה זכאי, אם יהיה מעוניין בכך למכור את הקרקע למוכר האופציה, בתנאים אשר סוכמו בכתב האופציה.

על ידי קנייה ומכירה של אופציות במקרקעין, ניתן לבצע עסקאות מקרקעין מורכבות ומסובכות  הכוללות "שחקנים" רבים. לדוגמא, יזם אשר רוצה לקנות קרקע גדולה מבעליה ולמכור אותה לאנשים רבים, כאשר אין לו את כלל הכסף הדרוש כדי לקנות את הקרקע, יכול לקנות מהבעלים את אופציות רכישה על חלקים קטנים מהקרקע, ולמכור אותן ללקוחותיו.

חוק המקרקעין קובע כי כל עסקה באופציית מקרקעין, בין אם אופציית רכש או אופציית מכר, מחוייבת בתשלום מס שבח ומס רכישה. יחד עם זאת, קיים פטור ממס שבח וממס רכישה על אופציית מכר "ייחודית"- שהיא אופציה שניתן לסחור בה (ואינה מוגבלת רק לקונה ספציפי), שניתן ל"השתמש" בה עד שנתיים מיום המכירה, וששוויה אינו גבוה מ5% ממחיר המקרקעין שהיא נוגעת אליהם.

לאור כל זאת, אדם המעוניין למכור או לקנות אופציות מקרקעין, חשוב שיבצע תכנון מס, כדי שיבצע את מכירת האופציות באופן בו ישלם מיסים נמוכים ככל הניתן. גם בעת קנייתן של האופציות יש לשקול את המיסים עליהם יחוייב הקונה אם ירצה למכרן בעתיד.

מאמרים בנושא

צרו איתנו קשר

דילוג לתוכן