fbpx

אישורים מקדימים מרשויות המס (פרה רולינג)

אין ספק כי החיים מעמידים כל אחד מאיתנו במצב שבו הוא נדרש לקבל החלטה כלכלית הרת גורל. כידוע, לכל החלטה בתחום הכלכלי עשויות להיות השלכות מבחינת המיסוי, אך לעיתים החוק אינו מפרט עליהן. במצב כזה, כיצד נוכל לקבל החלטה מושכלת? אילו צעדים נדרשים כדי לקבל החלטה מבלי להיות מופתעים בדיעבד ממס בלתי צפוי? במדריך הבא תקבלו על שאלות אלו ואחרות מענה מפורט.

אישורים מקדימים מרשויות המס – למה הכוונה?

כאמור, לעיתים החוק אינו מציין באופן ישיר ומפורש מהי שומת המס שתחול על פעולות כלכליות ועסקיות מסוגים שונים. מטבע הדברים, קיים קושי לקבל החלטה כלכלית מבלי לדעת אם היא עתידה לגרור חבות כלשהי במס לאחר מכן. לכן, על מנת להפיג את אי הוודאות ולאפשר לכל פרט לפעול על הצד הטוב ביותר, רשות המיסים מאפשרת להגיש אליה בקשה להחלטת מיסוי מקדמית, אשר ידועה בכינויה – פרה רולינג (Pre Ruling). 

כפי שניתן להבין מן האמור, רשות המיסים נכונה לתת לכל פרט אישור מקדמי לגבי הפעילות הכלכלית שאותה הוא מעוניין לבצע. באישור המקדמי תפרט הרשות על אודות השלכות המס ביחס לעסקה העתידית, וכך תספק לכל המעוניין מצע מיטבי לקבלת החלטה מושכלת. 

חשוב מאוד לציין כי החלטת המיסוי עשויה להיות מוגבלת בזמן או מותנית בתנאים כאלו ואחרים, והמבקש יהיה מחויב להם. מה גם שרשות המיסים לא תהיה רשאית לחזור בה מהחלטתה, אלא בנסיבות חריגות במיוחד, למשל אם לא נמסרו לו פרטים רלוונטיים חיוניים כלשהם, אם נמסרו לו פרטים מטעים ושגויים אם השתנו הנסיבות הנוגעות להחלטה.

אמנם, לעיתים החלטת מיסוי אינה סוף פסוק – כך, למשל, אם הגשתם בקשה להחלטת מיסוי מקדמית, וקיבלתם החלטה שנדמית לכם שרירותית או בלתי צודקת, ביכולתכם לערער עליה (זאת בהנחה שהיא אינה החלטה שניתנה בדרך של הסכם עם המבקש).

מתי נגיש בקשה להחלטת מיסוי מקדמית?

על פי רב, הבקשה להחלטת המיסוי המקדמית יכולה להיות מוגשת, בין אם לפני מועד ביצוע הפעולה הכלכלית ובין אם אחריה. אמנם, כאשר אנחנו מדברים על בקשה למתן החלטת מיסוי מקדמית בהקשר של חוק מיסוי מקרקעין או חוק מס ערך מוסף – הבקשה צריכה להיות מוגשת לפני ביצוע הפעולה בלבד. לכן, יש לשים לב איזה חוק חל על הפעולה שאותה אתם מעוניינים לבצע.

מה צריך לכלול בבקשה להחלטת מיסוי מקדמית?

על מנת שנציגי רשות המיסים יוכלו לקבל החלטה ראויה, הם צריכים להתבסס על תשתית עובדתית מלאה ומפורטת. כאן בדיוק נכנס התפקיד שלכם בעניין – בקשה להחלטת מיסוי מקדמית צריכה לכלול את כל העובדות והפרטיים המהותיים אשר נוגעים לה. לכן, יש לצרף לבקשה את כלל המסמכים, האישורים, חוות הדעת, ההצהרות, ההערכות, החוזים / טיוטות החוזים אשר קשורים לעסקה. 

חשוב להדגיש כי מדובר בדרישה מהותית שיש להתייחס אליה בכובד ראש, מפני שלא תוכלו לחזור בכם מבקשתכם לפני מתן ההחלטה, אלא באישור מנהל. לכן, יש לוודא כי הבקשה מנוסחת היטב, באופן ענייני, קוהרנטי וברור, וכי היא כוללת את כל הפרטים הדרושים. 

האם ההחלטת המיסוי המקדמית שהגשנו תתפרסם?

החלטת מיסוי מקדמית, כפי ששמה מעיד עליה, היא החלטה תקדימית של רשות המיסים בקשר להשלכות המס של עסקה מסוימת. מפני שמדובר בתקדים שעתיד לחייב את כל מי שיבצע עסקה דומה בעתיד, רשות המיסים בוחרת לפרסם את ההחלטה. כך, רשות המיסים מאפשרת לציבור להיערך ולכלכל את צעדיו העתידיים כראוי, בהסתמך על החלטותיה הקודמות. 

אף על פי כן, אינכם צריכים לחשוש כלל לפרטיותכם. זאת מכיוון שרשות המיסים מפרסמת את תמציתן של החלטות המיסוי בסוגיות השונות, וכלל פרטיו האישיים של מבקש הבקשה נותרים חסויים. במצב שכזה, מצליחה רשות המיסים לאזן בין הצורך לשמור על שקיפות ולהבהיר לציבור את עמדותיה, לבין זכותו של המבקש לפרטיות. 

משרד עורכי הדין פארס כבהה ושות'

משרד עורכי הדין פארס כבהה ושות' הוא אחד מהמשרדים המובילים בתחומי המשפט המסחרי, הנדל"ן, התכנון והבנייה והליטיגציה המסחרית, אשר מספק שירותים משפטיים למיטב הגופים העסקיים והגורמים הפרטיים בשוק. המשרד חורט על דגלו מקצועיות לצד מעורבות אישית, ומתחייב לשירות בסטנדרט הגבוה ביותר.

מאמרים בנושא

צרו איתנו קשר

דילוג לתוכן