fbpx

ייצוג בהפקעות לפי חוק משק הגז הטבעי

מאמר זה יעסוק בהפקעות לפי חוק משק הגז הטבעי. תחילה נסקור את התפתחות תופעת הגז הטבעי בישראל. לאחר מכן, נציג את החוק המדובר תוך תשומת דגש על מטרותיו המרכזיות כפי שמוצגות בחוק. לאחר מכאן, נדון בסכסוכים מרכזיים העולים מן החוק, ובמיוחד בבעיית ההפקעות לפי חוק זה. לסיום, נבחן מהי דרך הפעולה הטובה והיעילה ביותר עבור אדם שקרקעותיו הופקעו, שהיא ייצוג האינטרסים שלו באמצעות שירותי עורך דין מומחה בתחום.

מהו חוק משק גז טבעי?

גז טבעי בכמות מסחרית נמצא לראשונה בישראל בשנת 1999 בקידוח מול חופי אשקלון, אולם רק משנת 2004 הוא החל לשמש את חברת החשמל לצורכי הפעלת תחנות כוח, ובשנת 2005 החלו גם לסחור בו ולייצאו למדינות שונות בעולם. מאז, נתגלו עוד מספר מאגרי ענק בשטחי המים הטריטוריאליים של ישראל. האחרונים שהגיעו לכותרות הינם מאגרי כריש הנמצא בשטחי ישראל, ומאגר צידון, הנמצא על גבול ישראל – לבנון, ולפי ההסכם שנחתם לאחרונה הוא שייך ללבנון, אך מדינת ישראל תקבל פיצויים על חלקה במאגר. 

בשנת 2002 נכנס לתוקפו חוק משק הגז הטבעי, תשס"ב – 2002, המסדיר את כל הנוגע לפעילות הגז הטבעי בישראל והמסחר בו. 

לחוק שלוש מטרות מרכזיות (סעיף 1 לחוק):

  1. לקבוע מדיניות ממשלה שתיצור תנאים המאפשרים פיתוח של ענף הגז הטבעי בישראל במגזר הפרטי, לרבות יצירת תנאים לקיום תחרות בתחום.
  2. להסדיר את הפעילות במשק הגז הטבעי באופן שיאפשר השקעות בו ומתן שירותים ברמת איכות, אמינות וזמינות נאותים, ובשים לב לשיקולי יעילות.
  3. להבטיח שמירה על הבטיחות בפעילויות במשק הגז הטבעי.

כמו כן, במסגרת חוק זה רשאית המדינה להפקיע קרקעות ולהוציאן למכרז בין חברות פרטיות לצורך עבודת קדיחות וחיפושים אחר מאגרי גז טבעי נוספים.

סכסוכים הקשורים לחוק משק הגז הטבעי

לצורך מימוש חוק משק הגז הטבעי והפקת גז טבעי בישראל וייצואו, עשויים להיווצר סכסוכים שונים בין צדדים שונים. הסכסוכים עשויים להיות בעלי אופי פוליטי כגון מתווה הגז, או בעלי אופי כלכלי בכל הנוגע לסחר בו. 

אולם, אחד הסכסוכים המשפטיים הבולטים שנוצרים בעקבות החוק הוא הפקעת קרקעות לפי חוק משק הגז הטבעי. הפקעה פירושה השתלטות המדינה על רכושו הפרטי של אזרח או תפיסת זכויות חלקיות בו. הפקעה איננה נעשית בהתייעצות עם בעל הרכוש, שבעניינו הוא בעל הקרקע שבה נעשים החיפושים אחר מאגרי הגז הטבעי. 

כאשר מדינה מפקיעה קרקעות של בעלים פרטיים, הם זכאים לפיצויים מהמדינה. גובה הפיצויים נקבע בהתאם לפרמטרים רבים ומגוונים בניהם שווי הקרקע, תשואה עתידית וכדומה.

מה ניתן לעשות במקרה של סכסוך?

הדבר הנכון והמומלץ ביותר לעשות במקרה של הפקעת קרקע לפי חוק משק הזג הטבעי הוא לשכור שירותיו של עורך דין מומחה בתחום ובקיא בחוק, אשר ייצג את האינטרסים של בעל הקרקע המופקעת. כך, יוכל בעל הקרקע להיות בטוח שהוא משיג את הפיצויים הטובים ביותר עבור הקרקע שהופקעה. 

עורך הדין בתחום צריך להיות בקיא לא רק בחוק הגז הטבעי, אלא גם באופן ההתנהלות של המדינה במתן פיצויים עבור קרקעות מופקעות, תוך בניית טיעונים חזקים לטובת בעל הקרקע המעלים את שיעור הפיצויים.

לסיכום, גילויו של הגז הטבעי בישראל פתח שוק חדש אשר הצריך הסדרה. הסדרה זו נעשתה באמצעות חוק משק הגז הטבעי, תשס"ב – 2002. לאחר שסקרנו את מטרות חוק זה עברנו לדון בסכסוכים אפשריים הנוצרים בעקבות החוק. כפי שראינו, אחד הסכסוכים הנפוצים ביותר נובע מהפקעת קרקעות פרטיות של אנשים לצורכי פעילות זו. במסגרת ההפקעה זכאים בעלי הקרקעות לפיצויים מהמדינה. כאמור, הדרך שבה יכולים בעלי הקרקעות להבטיח את קיום האינטרסים שלהם בצורה הטובה ביותר במצב זה הינו באמצעות ייצוגם על ידי עורך דין מומחה בתחום ההפקעות לרבות הפקעות לפי חוק משק הגז הטבעי. 

מאמרים בנושא

צרו איתנו קשר

דילוג לתוכן