fbpx

ייצוג בתביעות ליקויי בנייה

מהן תביעות על ליקויי בנייה

תביעות על ליקויי בנייה הן תביעות כספיות אותן מגיש אדם שקנה נכס כלשהו והתגלו בו ליקויים. את התביעה יש להגיש נגד מי שיצר, תרם, או לא מנע את הליקויים, למרות שהיה אחראי לכך. חשוב לציין כי תביעות בגין ליקויי בניה יכולות להיות מוגשות הן במקרה בו נקנה בית חדש, והן במקרה בו נקנתה הדירה מיד שניה. התביעה יכולה להיות מוגשת הן כלפי הקבלן אשר בנה את הדירה, והן כלפי דיירי אחרים בבניין המשותף אשר גרמו במעשיהם לנזקים מהותיים בחלקים המשותפים בבניין, כמו מעלית, צנרת, גג וכו'.

מה נחשבים כליקויי בנייה

קיימות מספר רב של תקלות, פגמים וליקויים בבניין אשר נופלים תחת הגדרת המושג "ליקויי בניה". ראשית, כל אי התאמה בין מה שהתחייב קבלן לבצע בבניית הדירה, לבין מה שביצע בפועל עלולה להיחשב כליקוי בנייה. כמו כן, כל אי התאמה בין מצב הדירה (והבניין כולו) כפי שנמסרו על ידי הקבלן, לחוקי ותקנות הבניה הישראלים אשר קובעים חובות בנייה מסוימות בכל בניין בישראל, נחשבת גם היא כליקוי בניה. וכמובן, ליקויי בניה הם גם תקלות ופגמים בבנייה עצמה, כפי שהחוק הישראלי מגדיר.

התייחסות לליקויי בניה בחוזה מכירת הדירה

בחוק הישראלי קיימים מספר חוקים ותקנות מכוחם ניתן לתבוע על ליקויי בניה כמו חוק מכר דירות, חוק התכנון והבניה, תקנות התכנון והבניה ועוד. יחד עם זאת, חשוב לדעת כי חוקים אלו אינם מעניקים הגנה מלאה ומיטבית מכלל ליקויי הבנייה האפשריים. לכן חשוב, הן ברכישת דירה יד ראשונה והן ברכישת דירה יד שנייה, לכלול בחוזה המכירה פרק נפרד המתייחס לליקויי בניה. בחלק זה יש לפרט באיזה מצב על המוכר למסור את הדירה לקונה ואלו אי התאמות יקנו לקונה את היכולת לתבוע את תיקונן, או לחלופין לתבוע פיצויים עליהן.

מהו "לוח הזמנים" בכל הקשור לתביעות ליקויי בנייה

בכל הגשת תביעת ליקויי בניה, גם על התובע להוכיח כי הודיע לקבלן תוך פרק הזמן הנדרש על התקלה. לעניין זה קיימת הפרדה בין ליקויים נראים לעין אשר ניתן לגלותם כבר בעת מסירת הדירה (כגון רטיבות, סדקים בקירות), אשר מחייבים הודעה לקבלן תוך שנה מעת מסירת הדירה, לליקויים אשר לא ניתן היה לגלותם בבדיקה סבירה במועד מסירת הדירה (כגון תקלות בתשתיות האינסטלציה והחשמל אשר מתגלות לעיתים לאחר שנים), עליהם יש להודיע לקבלן תוך זמן סביר מעת גילוי התקלה.

לאחר שנמסרה הודעה לקבלן על התקלה, יש לאפשר לו לתקנה תוך זמן סביר לפני שתוגש תביעה כנגדו. במקרים בהם התקלה חוזרת על עצמה או במקרים בהם התקלה 'דחופה'- כלומר מונעת באופן מהותי אפשרות למגורים בדירה (קריסה של מערכת החשמל לדוגמא), מתיר החוק לדיירים לתקן את הליקויים ולחייב את הקבלן על עלויות התיקון.

לעניין תביעת הקבלן על ליקויים בדירה חשוב להבחין בין שתי תקופות אשר נקבעו בחוק. "תקופת הבדק" היא תקופה מעת מסירת הדירה בה על הקבלן לתקן את הליקויים שנמצאו בדירה ולא לחייב על כך את הדיירים. חוק המכר (דירות) קובע תקופת בדק שונה לכל סוג של ליקוי. לאחר שמסתיימת תקופת הבדק מתחילה "תקופת האחריות" שנמשכת שלוש שנים. בתקופת האחריות, על הדייר להוכיח כי הליקויים קרו עקב התנהלותו של הקבלן. גם לאחר תקופת האחריות והבדק ניתן לתבוע פיצויים בגין ליקויי בניה אך זהו כבר הליך מורכב יותר. 

ייצוג משפטי בתביעות ליקויי בניה

ליקויי בניה הם דבר נפוץ מצד אחד, ועלולים לגרום לנזקים כלכליים כבדים מצד שני. לכן, חשוב עוד משלב עריכת חוזה מכירת הדירה להיות מלווים על ידי עורך דין מומחה לעניינים אלו, אשר יסתייע גם במומחים הנדסיים במידת הצורך (במקרים בהם תדרש הוכחה כי קיימים ליקויים, וכי הליקויים קרו באשמתו של הקבלן). משרד פארס כבהה מדורג באופן קבוע כמשרד מוביל בתחום דיני המקרקעין ומתמחה בין היתר בתביעות ליקויי בניה.

למשרדנו יש ניסיון רב בייצוג תביעות נגד קבלים ותיקים מורכבים בנושא ליקויי בנייה, אנו שמים דגש על מעורבות אישית וישירה, ומבטיחים שירות יעיל ואיכותי.

לשיחת ייעוץ והיכרות התקשרו אלינו או השאירו פרטים בטופס.

לייעוץ מקצועי השאירו פרטים או חייגו 077-803-9770  

מאמרים בנושא

צרו איתנו קשר

דילוג לתוכן