fbpx

ייצוג בתביעות הנדסיות

פעמים רבות עסקאות מקרקעין הן, מהעסקאות הגדולות שאנשים עושים בחייהם, וודאי כאשר מדובר ברכישה. בשל היקף עסקאות אלו, חשוב לשים לב לדברים רבים שעלולים להשתבש במסגרת העסקה ולדעת למצות את כלל הזכויות שלכם. החוק מודע לחשיבות זו של עסקאות מקרקעין וקובע רגולציות שונות שנועדו להגן על הצדדים מטעויות, כמו למשל, אחריות קבלן על ליקויי בנייה.

תביעות הנדסיות

במקרים רבים, לאחר שאדם כבר שילם על הדירה שרכש והחל לגור בה, מתגלים כשלים בביצוע תוכנית הבניה. לפי החוק, כאשר דירה נמכרת, חובה שזו תתאים לאופן בו תוארה בעת החתימה על החוזה בין המוכר לקונה. 

כאשר נמכרת דירה, ישנה תקופת אחריות ותקופת בדק. בתקופות אלו, על הקבלן לתקן את אי ההתאמות הקיימות בדירה וזאת ללא תשלום. אי ההתאמות יכולות להיות מסוגים שונים: התקנה לקויה של מסגרות האלומיניום שעלולה להביא לדליפה מחלונות הבית, מערכות ניקוז מים, פגיעות בחשמל, איטום כושל, התקלפות הקירות ועוד. 

החוק מגן על רוכש הדירה מנזקים אלו ונוספים ומחייב את הקבלן לתקנם עד ל-10 שנים מסיום הבניה. עם זאת, כאשר מדובר באי התאמה יסודית, כלומר, אי התאמה המביאה לבעיות בטיחותיות משמעותיות באשר ליציבות המבנה, חלה ההגנה למשך 20 שנה. 

יש לשים לב, שתביעות הנדסיות מציפות שאלות משפטיות והנדסיות רבות ומדובר בהליך מורכב שעלול ליטול זמן ומשאבים רבים מהתובע.

מאמרים בנושא

צרו איתנו קשר

דילוג לתוכן