fbpx

ייצוג בתביעות ביטוח

ייצוג בתביעות ביטוח ואחריות שלוחית של מהנדסים, מפקחים ויועצים

באופן כללי, כאשר אדם ניזוק באופן שגורם לו להפסיד כסף, בין אם בשל טיפולים ותרופות להם הוא נדרש, או בין אם משום שהפסיד ימי עבודה בשל פגיעתו, הוא תובע את הביטוח שלו על מנת שיחזיר לו את הכסף שהוציא. 

בדיני נזיקין, כאשר אדם ניזוק הוא תובע את האדם האחראי לפגיעתו, הלוא הוא המזיק, וזה משלם לו עבור אותן הוצאות. לרוב, האדם הפוגע מבוטח גם כן, והוא יקבל את הכסף חזרה מחברת הביטוח שלו. 

אולם, ישנם גם מקרים בהם אותו אדם פוגע הוא כלל לא אשם. אלא מי שאשם הוא דווקא צד ג' שאינו פגע באופן ישיר בניזוק. לעיתים קרובות, אותו אדם שלישי הוא לרוב בעל סמכויות גדולות מאלו של המזיק הישיר. פעמים רבות, אותו צד ג' שנמצא אחראי הוא המעסיק של האדם שהזיק בפועל.

כדוגמא להמחשה, נניח שבעל קרקע אשר בנה בית בחלקתו נפצע עקב קריסת קיר בביתו. לכאורה, הגורם המזיק הוא אותו פועל שבנה את הקיר בפועל. אולם, ככל והבעיה הייתה דווקא בתכנון הבנייה, ולא בבניית הקיר עצמו, נראה את המהנדס או מפקח הבנייה כמי שאחראי בפועל, והוא זה שייתבע. 

אחריות זו של צד ג' נקראת בשפה המשפטית "אחריות שילוחית". אחריות זו מעוגנת בפקודת הנזיקין בסעיף 13 – אחריותו של מעסיק, וסעיף 14 – אחריותו של שולח.

מאמרים בנושא

צרו איתנו קשר

דילוג לתוכן