fbpx

ייצוג בתביעות נגד צד שלישי

ייצוג בתביעות נגד צד שלישי בגין עבודות לקויות

תביעות צד ג', או תביעות נגד צד שלישי, הן תביעות שמוגשות כנגד צד חיצוני לחוזה או פעולה שנעשתה בין שני צדדים. למשל, אדם שרוצה לבנות בית, עובד בצמידות לגוף מתכנן; אך מי שמבצע בפועל את הבניה, הוא קבלן מבצע. הקבלן יכונה צד ג', ובמקרה שיתגלו ליקויים בבנייה ותוגש תביעה, היא תהיה נגד צד ג': הקבלן המבצע. להלן מספר מושגים שחשוב להכיר בסוגיית ייצוג בתביעות נגד צד שלישי בגין עבודות לקויות:

"ייצוג"= עורך הדין שמנהל את התיק עבור הצד ששכר את שירותיו.

"צד שלישי" / "צד ג'"= צד שאין לו קשר לצדדים לפעולה מסוימת, אבל שפעולתו משפיעה על אחד מהם. למשל, כאמור לעיל, קבלן שביצע, בצורה רשלנית, תכנית בניין שהוסכמה בין אדם לאדריכל.

"רשלנות"= מושג מעולם דיני הנזיקין, שדורש מספר תנאים כדי שיתקיים: 'התרשלות'- התנהגות שאיננה כזו שאדם סביר היה נוהג בה; 'נזק'- נזק כספי או בלתי-כספי שנגרם; 'קשר סיבתי'- קשר סיבתי, עובדתי ומשפטי, בין ההתרשלות שהייתה לבין הנזק שנגרם.

"חובת זהירות"= כדי שאפשר יהיה לתבוע צד ג' בנזיקין, יהיה צורך להוכיח שלצד ג' ידע או יכול היה לדעת על הנזק שיגרם.

"כתב תביעה"= המסמך המפרט את הטענות המשפטיות המופנות כלפי צד ג'.

"כתב הגנה"= המסמך המפרט את תגובת ההגנה של צד ג' ביחס לכתב התביעה. כתב ההגנה צריך להינתן תוך זמן מוגבל, כאשר אם לא יוגש, ניתן יהיה לבקש "פסק דין בהיעדר הגנה".

מאמרים בנושא

צרו איתנו קשר

דילוג לתוכן