fbpx

ייצוג בתביעות

ייצוג בתביעות ליקויי בנייה הן תביעות כספיות אותן מגיש אדם שקנה נכס כלשהו והתגלו בו ליקויים. את התביעה יש להגיש נגד מי שיצר, תרם, או לא מנע את הליקויים, למרות שהיה אחראי לכך. חשוב לציין כי תביעות בגין ליקויי בניה יכולות להיות מוגשות הן במקרה בו נקנה בית חדש, והן במקרה בו נקנתה הדירה מיד שניה. התביעה יכולה להיות מוגשת הן כלפי הקבלן אשר בנה את הדירה, והן כלפי דיירי אחרים בבניין המשותף אשר גרמו במעשיהם לנזקים מהותיים בחלקים המשותפים בבניין, כמו מעלית, צנרת, גג וכו'.

מה נחשבים כליקויי בנייה?

קיימות מספר רב של תקלות, פגמים וליקויים בבניין אשר נופלים תחת הגדרת המושג "ליקויי בניה". ראשית, כל אי התאמה בין מה שהתחייב קבלן לבצע בבניית הדירה, לבין מה שביצע בפועל עלולה להיחשב כליקוי בנייה. כמו כן, כל אי התאמה בין מצב הדירה (והבניין כולו) כפי שנמסרו על ידי הקבלן, לחוקי ותקנות הבניה הישראלים אשר קובעים חובות בנייה מסוימות בכל בניין בישראל, נחשבת גם היא כליקוי בניה. וכמובן, ליקויי בניה הם גם תקלות ופגמים בבנייה עצמה, כפי שהחוק הישראלי מגדיר.

ייצוג בתביעות נגד צד שלישי

מאמרים בנושא

צרו איתנו קשר

דילוג לתוכן