fbpx

חדלות פרעון

חדלות פירעון, המוכר יותר ב "פשיטת רגל" הינו הליך שנועד לעזור לאנשים שמצויים בחובות עמוקים להשתקם כלכלית ולחזור למסלול חיים תקין. מדובר באדם שאינו יכול לשלם את שחייב ולכן צריך לאמוד את מצבו ואת המשך פעילותו. חוק חדלות פירעון החדש מייעל את הטיפול באנשים שנכנסו לחובות, מסייע להם לפתוח דף חדש ולהשתקם כלכלית .על מנת לפתוח בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי יש להגיש בקשה לפתיחת הליכים אל הממונה על הליכי חדלות פירעון אם מדובר בחוב העולה על סך – 150 אלף וללשכת ההוצאה לפועל אם החוב נמוך מ-150 אלף. אם מגיש הבקשה הוא הנושה ולא החייב, עליו להגיש את הבקשה גם לבית משפט השלום. הגשת הבקשה כוללת מילוי של טופס בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון, צירוף מסמכים נדרשים המתארים ותצהיר חתום על ידי עורך דין. 

משרדנו מתמחה בדיני חדלות פירעון, ומספק ללקוחותיו מענה וליווי משפטיים מקיפים.

יצוג יחיד חדל"פ

פרוק חברות

מאמרים בנושא

צרו איתנו קשר

דילוג לתוכן