fbpx

יצוג חייבים

טענת פרעתי מצד החייב:

בקשה בטענת פרעתי- בקשה מוגשת ע"י חייב , ניתן להגיש בכל שלב של ההליך , הטוען שמילא אחרי החוב עוד לפני שנפתח התיק או אחרי עוד טענות שנכנסות במסגרת הטענה : התיישנות החוב, טענת קיזוז, מכתב ויתור מאת הזוכה, פטור מתשלום החוב, הסכם פשרה, הפטר בהליכי חדלות פירעון. 

עם הגשת הבקשה רשאי הרשם להורות על עיכוב כלל ההליכים, מטעמים מיוחדים, יצווה על החייב להפקיד ערובה, אלא אם החליט אחרת.

מאמרים בנושא

צרו איתנו קשר

דילוג לתוכן