fbpx

יצוג זוכים

גביית חובות- הוצאה לפועל:

מה עושים עם אדם החייב כספים אך מתחמק ואינו משלם את חובו? מערכת ההוצאה לפעול מעמידה לרשות בעלי זכות  בין מכוח פסק דין, שטר, המחאה או חוזה  לפנות אליה לצורך מימוש זכותו נגד אדם אחר.

הדרך החכמה והיעלה להתמודד מול חייבים שאינם משלמים ומתחמקים היא לפנות לעורך דין לקבלת יעוץ משפטי המתאים לגביית החוב, ניסוח מכתבי התראה, הכנת תביעות, פתיחת תיקים בהוצל"פ ומעקב אחר גביית החוב מול החייבים.

הליכים המובילים את החייב לתשלום החוב בהוצאה לפועל

צו הבאה – לא הופיע חייב לחקירת יכולת, רשאי רשם ההוצאה לפועל להוציא לחייב צו הבאה, שלפיו יידרש החייב להתייצב לפני רשם ההוצאה לפועל ובמידה ולא התייצב ניתן להוציא נגדו צו שהמשטרה תביא החייב ללשכה.

מאסר (בשל התחמקות מתשלום חוב מזונות)- בהליכי ההוצאה לפועל בגין חוב מזונות, רשאי רשם ההוצאה לפועל לצוות על מאסרו של החייב לתקופה עד 21 ימים.

הגבלות אישיות- בהתקיים התנאים שבדין, רשאי רשם ההוצאה לפועל להטיל על החייב המשתמט מתשלום חובותיו הגבלות שונות, כגון, שלילת דרכון, עיכוב יציאה מהארץ, הגבלת שימוש בכרטיס האשראי ועוד. סנקציות אלה נועדו להרחיב את אמצעי האכיפה. 

צו מסירת מידע על אודות החייב–  בהתקיים התנאים שבדין, רשאי רשם ההוצאה לפועל לצוות על גורמים שונים ( כמו: המוסד לביטוח לאומי, רשם המקרקעין, חברות האשראי, בנקים ועוד)  למסור מידע על אודות החייב הדבר שיסייע באיתור נכסיו ובהערת מידת היכולת הכלכלית לחייב. 

הליכים נגד רכושו של החייב-  עיקול מיטלטלין (למשל: רכבו של החייב וכל מיטלטלין אחר בעד ערך), עיקול מקרקעין- הרשם רשאי לצוות על עיקול מקרקעי החייב הרשומים על שמו וכן על זכויותיו במקרקעין, עיקול אצל צד שלישי- רשאי רשם להוות לצד שלישי למסור הנכסים של החייב ללשכת ההוצאה לפועל ( כמו: משכורת).

מאמרים בנושא

צרו איתנו קשר

דילוג לתוכן