fbpx

הפקיעו לכם קרקע לצורך הרחבת כביש??

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

הפקיעו לכם קרקע לצורך הרחבת כביש?? הזדרזו לתבוע ירידת ערך לפני שיהיה מאוחר.

עד היום היה אפשר להגיש תביעת פיצויים ללא הגבלה כנגד ועדות מקומיות בגין ירידת ערך עקב אישורה של תכנית "גובלת" שהביאה לירידת ערך קרקע.

ברפורמה שמקדם קבינט הדיור לתיקון 103 (הפרק הכלכלי לחוק תו"ב) ניתן יהיה להגיש תביעה לפיצויים בגין ירידת ערך לפי סעף 197 לחוק התכנון ובניה רק אם לפני אישורה של "התכנית הפוגעת" הייתה תכנית בתוקף לכל היותר 8 שנים. משמע הדבר כי תכניות החלות על קרקע מסוימת שאושרו לפני 10 שנים והיום אושרה תכנית גובלת שפוגעת וגורמת לירידת ערך המקרקעין, אזי בעל הקרקע לא יכול לתבוע מהועדה המקומית את ירידת הערך שנגרמה לו כתוצאה מאישור התכנית הגובלת. כך שקבינט הדיור מגלגל את הפגיעה האמורה לכיסם ולכיסם בלבד של בעלי הנכסים שנפגעו.

הדבר נוצר בגלל הלחץ שהפעיל פורום 15 הערים להקפאת תכנון והוצאת היתרי בניה וגרם להאטת התאוצה באישור תכניות בניה. הכל כמובן נוצר לאחר שבית המשפט העליון קבע שאין חוקיות בדרישת הועדות המקומיות מהיזמים לחתום על כתבי שיפוי לכיסוי תביעות ירידת ערך בעקבות אישור תכניות ומתן היתרי בניה.

ומה עם קרקעות חקלאיות שלא חלה עליהם תכניות עם הוראות מפורטות ושהייעוד שלהם הינו "פוטנציאלי" בלבד, קרי שחלה עליהם תכנית מחוזית שמייעד אותם לפיתוח עתידי או כל ייעוד אחר?

לדעתנו עם אישור הרפורמה לקרקעות אלה לא יהיה סיכוי לתבוע, הרי ממילא לא חלה לגביהם תכנית עם הוראות מפורטות כך שאפשרות התביעה התחומה בזמן של 8 שנים אינה רלוונטית לגביהם.

כך למשל קרקעות הסמוכות לגבולות הרחבת כביש 65 המורחב עפ"י תכנית תשתית לאומית מס' 38 שאושרה ביום 16.12.15, מעבר להגבלה בזמנים עפ"י סעיף 197 לחוק התכנון ובנמיה הרפורמה תמנע אפשרות כלשהי לתבוע בגין ירידת ערך שנוצרה עקב אישור התכנית.

לכן אנו ממליצים לבעלי קרקעות אלו הגובלות עם הרחבת כביש 65 ובכלל קרקעות דומות לפעול ללא כל דיחוי לקבל חו"ד שמאי מקרקעין ולתבוע בגין ירידת הערך שנגרמה לנכסיהם וזאת בטרם אישורה של הרפורמה שבתיקון 103 לחוק שלא תותיר סיכוי כלשהו לתבוע.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

המאמר באדיבות: עו"ד מקרקעין פארס כבהה

מאמרים נוספים

צרו איתנו קשר

דילוג לתוכן