בית המשפט העליון הכריע, קרקע חקלאית בלב יישוב לא תזכה לפיצוי בגין ירידת ערך עקב שינוי ייעודה לדרך או לפארק

בית המשפט העליון הכריע, קרקע חקלאית בלב יישוב לא תזכה לפיצוי בגין ירידת ערך עקב שינוי ייעודה לדרך או לפארק.

היש פיצוי לירידת ערך לקרקע חקלאית שייעודה השתנה? שאלה שהעסיקה שנים רבות את ועדות התכנון והבניה והובילה לפסיקות סותרות בערכאות השונות מקבלת תשובה חד משמעית בפסיקה תקדימית של בית המשפט העליון בתיק ______ שקבע כי “פוטנציאל תכנוני של קרקע חקלאית שאינו נסמך על תכנית בהפקדה או בשלבי תכנון ובעלת סיכויי הצלחה, לא יזכה בעלי מקרקעין…

נתקלתם בפרסום בעניין הפקדת תכנית שעלולה לפגוע בנכס שבבעלותכם?? מה עושים?

נתקלתם בפרסום בעניין הפקדת תכנית שעלולה לפגוע בנכס שבבעלותכם?? מה עושים?

מה עושים לגבי תכנית שעלולה לפגוע בנכס שלכם? גידול באוכלוסיית הזוגות הצעירים וביקוש רב לדירות למגורים חייב את רשויות התכנון לאשר תכניות “על שמאל ועל ימין” כדי לייצר היצע דירות שימנע משבר דיור, כך שלאחרונה אנו עדים לתכניות רבות בשלבי תכנון, הפקדה או אפילו אישור. במרבית המקרים תכניות אלו מוסיפות שוכונות מגורים, מגדילות זכויות בנייה,…