הממשכן טעה ולא רשם משכנתא, בית המשפט העניק לו מעמד של נושה מובטח.

הממשכן טעה ולא רשם משכנתא, בית המשפט העניק לו מעמד של נושה מובטח. במסגרת פסק הדין בתיק פש”ר 26420-08-16 מדליס בע”מ נ’ כונס הנכסים הרשמי תל אביב ואח’ (פורסם בנבו ביום 13.4.19) (להלן: “עניין אלימלך”) בית המשפט עמד על השאלה האם רישום הערת אזהרה “שלילית” של הימנעות מעשיית עסקה במקרקעין יוצרת שעבוד ומקנה מעמד של…