היתר להקמת תחנת תדלוק במקרקעין בייעוד תעשייה, מתי ניתן?

הקמת תחנת תדלוק במקרקעין בייעוד תעשייה, מתי ניתן? עורך דין פארס כבהה 26/4/2019 בפסק הדין בעת“מ 32932-09-18 קיבוץ ברקאי אגודה שיתופית ואח‘ נ‘ מחוז חיפה ואח‘ (פורסם בנבו ביום 6.3.19) בית המשפט קבע כי לשם קבלת היתר להקמת תחנת תדלוק מכח סעיך 8(א) לתמ“א 18 (שינוי 4) על מגיש הבקשה לעמוד בכל הוראות ההסדר שבסעיף (במצטבר)…