פטור מהיטל השבחה במכירת דירה או בהרחבתה עד 140 מ”ר.

פטור מהיטל השבחה במכירת דירה או בהרחבתה עד 140 מ”ר עורך דין פארס כבהה העוסק בנדל”ן ותכנון בניה סוקר את התנאים לקבלת פטור מהיטל השבחה במכירת דירה הכוללת זכויות בניה שטרם מומשו. מהו היטל השבחה? בישראל, היטל השבחה הוא תשלום חובה הנדרש מבעל מקרקעין או מחוכר לדורות על ידי הוועדה המקומית אשר אישרה תוכנית והביאה…