היוון שווי תמורות נוספות כחלק משווי עסקה במקרקעין לצורכי מס רכישה – בין הדין והפסיקה.

פרי עטו של עו”ד מוחמד זחאלקה. בפסק דין  ו“ע 29956-06-17 א.ק.מ דה וינצ‘י שותפות מוגבלת בע“מ נ‘ מדינת ישראל (פורסם בנבו 31/1/19) – נקבעו כללים חשבונאיים ושמאיים  להיוון התמורה בעסקאות יזמיות שמלוות בתמורת בנייה. מגרש בבעלות רמ“י – שהוצע לחכירה במכרז שנערך לצורך הקמת פרויקט על המגרש  לתקופה של 98 שנים עם אופציה ל– 98…